Helsemessig gevinst ved fysisk aktivitet og sunn mat

Nesten uansett hva som er årsaken til overvekt, spiller kosthold og aktivitet en sentral rolle. Dette betyr at de fleste av oss, enten vi liker det eller ikke, har muligheten til å gjøre noe selv i forhold til vekten.

Den helsemessig positive effekt kan oppnås på mange ulike måter. Dersom man stort sett har vært stillesittende, vil en rask gåtur være en god trening. Dette gir god trening av hjerte og lunger, uten at det er altfor belastende på ledd, muskler og sener. Etter hvert som man kommer i bedre form vil en kunne øke intensiteten på treningen.

Det vesentlige er at den fysiske aktiviteten skjer flere ganger i uken og at man holder på fra en halv time til en time. I tillegg er det mange positive hverdagslige aktiviteter som å sykle, gå til jobb, bruke trapper i stedet for heis, hagearbeid, med mer.

Mange undersøkelser viser at lettere angst og depresjonstilstander kan behandles med regelmessig fysisk aktivitet. Effekten av dette er like god som bruk av medisiner.

Regelmessig fysisk aktivitet vil også kunne redusere forhøyet blodtrykk, senke ugunstige fettstoffer i blodet, minske tendensen til sukkersyke, bedre fordøyelsen og styrke skjelettet. Det er også allment akseptert at regelmessig fysisk aktivitet beskytter mot hjerte-kar-sykdommer. Det er derfor ikke uten grunn at man har foreslått å skrive ut fysisk aktivitet på resept.

Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet (SEF) er et kompetanse- og forvaltningsorgan under Sosial- og helsedepartementet i spørsmål som angår ernæring, fysisk aktivitet og helse.

Anbefalingene er lagt ut på SEFs egne sider på Internett og kan hentes fra http://www.sef.no